DATA TEKNİK TİCARET
Sadece En İyi Markalar
Dikey Sıçrama Testleri

DİKEY SIÇRAMA TESTLERİ


Gerekli Ekipman

Newtest Powertimer 300 Powertimer

 


Statik Sıçrama Testi (SJ)

 

Statik sıçrama; hız ve patlayıcı kuvvet yeteneğini test etmek ve değerlendirmek için yapılır. Testte konsantrik kas hareketi kullanılır. Atlet teste 90 º diz açısında yarı çömelmiş olarak, elleri kalçasında ve vücut tamamen sabitken başlar (1). Atlet, elleri kalçasındayken kalça ve dizlerinden güç alarak mümkün olduğunca yukarı sıçrar (2) Atlet inişi topuklarının üzerinde ve dizlerini dümdüz yaparak gerçekleştirmelidir (3 ve 4).
Statik sıçramada bu standartlaştırılan teknik, test sonuçlarının her kişi için yüksek tutarlılıkta yapılmasını sağlar. Buna ek olarak statik sıçramanın; sprint performansı, uzun atlama ve izokinetik bacak ekstensiyon testiyle kuvvetli bir korelasyona sahip olduğu kanıtlanmıştır.

Kuvvet gelişmesi oranı dikey sıçrama performansında en çok katkıda bulunan kriterlerden biri olduğundan statik sıçrama patlayıcı kuvvetni çok doğru olarak tanımlar.

Kuvvet Gelişmesi oranı, ağırlık merkezi hızıyla ve  statik sıçrama yapan atletin hızlı kas lifleri dağılımıyla yakından ilgilidir. Ağırlık merkezi hızı, alt ekstremiteler (kalça ve diz ekstensor) ile üretilen akselerasyona bağlıdır.

Statik sıçramada kuvvet üretimi zamanı çok kısadır, sadece 280 — 300 ms arasıdır.

Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:   h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:          P (W) = 60.7 x sıçrama yüksekliği (cm) + 45.3 x vücut ağırlığı (kg) – 2055

Çıkış Hızı:  v (m· s-1) = 9,81 x  Havada Kalma Süresi / 2
Yaylanarak Sıçrama (Counter Movement Jump) (CMJ)

 

CMJ; Hız, Patlayıcı kuvvet ve kaslar arası koordinasyonu test etmek için kullanılır. Ek olarak, kas uzama-kısalma kapasitesini (SSC) test etme ve değerlendirmede kullanılmaktadır.

Başlangıç pozisyonunda atlet elleri kalçasındayken ayakta durur (1).  Hızla çömelerek dizlerini 90º büker (SJ’ deki gibi) ve ellerini kalçasında tutarken mümkün olduğunca kuvvetli sıçrar (2). Havadayken vücudun mümkün olduğunca dik olması gerekir. Atlet inişi topuklarının üzerinde ve dizlerini dümdüz yaparak gerçekleştirmelidir (3 & 4).
Aşağı çömelme esnasında, quadricepste elastik bileşenler (Diz ekstensorları), oldukça esner. Eğer quadriceps kası 90 º diz açısına ulaştıktan sonra kasılırsa, kasların elastik bileşenlerindeki enerji serbest bırakılır. Bu, önemli şekilde kuvvet üretimini artırır ve SJ'de olduğu gibi yüksek sıçramalarda daha çok görülür.

CMJ’nin sprint performansı, kuvvet gelişim oranı, izokinetik testlerdeki maksimum tork, izometrik testlerdeki maksimum güç ve quadriceps kaslarındaki hızlı kas lifi dağılımıyla kuvvetli bir korelasyonu olduğu kanıtlanmıştır.


Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:   h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:          P (W) = 60.7 x sıçrama yüksekliği (cm) + 45.3 x vücut ağırlığı (kg) – 2055

Çıkış Hızı:  v (m· s-1) = 9,81 x  Havada Kalma Süresi / 2Serbest Sıçrama Testleri (Free Jumps)

 


Bu testler, kolların dikey sıçrama testleri esnasında kullanılabildiği testlerdir. Bunlar,  sıçra ve uzan testi gibi geleneksel dikey sıçrama testleridir. Bu testler, uygulamalı veya spora özel testlerde kullanılabilir. Örnek olarak; serbest sıçramadan yararlanarak voleyboldaki smaç ve manşet yeteneği ölçülüp test edilebilir. Futbolda, futbolcuların kafayla vurma ve kalecilerin sıçrama yeteneği test edilebilir.

Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:   h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:                  P (W) = 60.7 x sıçrama yüksekliği (cm) + 45.3 x vücut ağırlığı (kg) – 2055

Çıkış Hızı:  v (m· s-1) = 9,81 x  Havada Kalma Süresi / 2

 

ESNEKLİK (Elasticity)


Daha önce tanımlandığı gibi kaslarda elastik yapılar, önemli şekilde kasın kuvvet üretim kapasitesine katkıda bulunur. Buna ek olarak, sporlarda birçok hareket ve faaliyetler kaslardaki elastik özelliklerden faydalanır. Bunlar, örneğin sıçramak, hızla koşmak, ve yön değiştirmek gibi hareketleri kapsar. Üstelik, esneklik koşma gibi birçok fiziksel faaliyetin ekonomisine katkıda bulunur.

Bacaklardaki esnekliği değerlendirmek için en kolay ve en uygun yollardan biri,  (SJ) ve (CMJ) deki verileri kullanmaktır. CMJ'de bacak ekstensor kaslarının elastik yapıları esneme (Aşağı çömelme) esnasında enerjiyi depolar ve patlayıcı yukarı hareket (sıçrama) esnasında hemen serbest bırakır. Bu SJ'deki gibi yerçekimi merkezinin kuvvet üretimine ve akselerasyonuna daha büyük katkıda bulunacaktır.

 

CMJ ve SJ arasındaki yüzdesel fark esneklik hesaplamasıyla değerlendirilebilir:

Esneklik:    E = [(CMJ sıçrama yüksekliği – SJ sıçrama yüksekliği)/ SJ sıçrama yüksekliği] x 100

 
Reaksiyon (Sertlik) Testi


Reaksiyon testi, atletin sprinti esnasında önemli kuvvet üreticileri olan plantar flexor kaslarında kuvvet oluşturma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Buna ek olarak, test, atletin plantar flexor kaslarında esnekliği kullanma yeteneğini ve kaslar arası koordinasyonu tanımlar.

Reaksiyon testinde, atlet dizlerini dik tutarak birçok sıçrama yapar. Atlet, ayak bileklerini bükmeden topuklarıyla sıçrayıp düşmelidir. Atlet, atlama esnasında kollarıyla kuvvetli bir yukarı hareket yapmalıdır. En iyi sonuçlar, mat temas zamanını en aza indirip havada kalma süresini (sıçrama yüksekliği) azami dereceye çıkarmakla elde edilecektir.


Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:     h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:                  P (W) = [vücut ağırlığı (kg) x 9,812 x havada kalma süresi x  (havada kalma süresi + temas süresi)] / (4 x temas süresi)

Rölatif Güç:        PReal (W · kg-1) = [(vücut ağırlığı (kg) x 9,812 x havada kalma süresi x (havada kalma süresi + temas süresi)) / (4 x temas süresi)] / vücut ağırlığı (kg)

Çıkış Hızı:           v (m x s-1) = 9,81 x havada kalma süresi / 2

Reaksiyon Güç Endeksi:        RSI = sıçrama yüksekliği / temas süresiPatlayıcı Kuvvet Testleri (Explosive Strenght)

Patlama kuvvet testleri, atletin en kısa zamanda kas kuvveti üretme yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Patlayıcı kuvvet, kuvvetin ve kondüsyon programlarının en önemli yönlerinden biridir. Nitekim, birçok sporda atlet harici bir nesneye veya kişiye kuvvet uygular. Bu, cirit atma, gülle atma ve disk atma gibi sporlarda çok belirgindir. Buna ek olarak takım sporlarında atletler, çalım atarken, engellerken, marke ederken sürekli olarak birbirleriyle temas halindedir.

 


Düşerek Sıçrama Testi (Drop Jump) (DJ)

 

Düşerek Sıçrama (DJ), atletin esneme darbelerine dayanma ve bacaklarda (SSC kapasitesi) esneklikten faydalanma yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Buna ek olarak, patlayıcı kuvvet araştırılır. DJ'de atlet yer teması esnasında yüksek darbe kuvvetine dayanabilmelidir ve müteakip dikey atlamada bacaklardaki (özellikle quadriceps) elastik bileşenlerde depolanan elastik enerjiyi döndürebilmelidir. Bu yüzden test, kaslar arası koordinasyonu ve sıçrama becerileri araştırmak için idealdir.

DJ testinde, atlet merdivenden ve artan yükseklikteki kutulardan birçok sıçrama yapacaktır. Atlet, sıçrama boyunca ellerini kalçasında tutar (1 & 2). Atlet inişi topuklarının üzerinde ve dizlerini dümdüz yaparak gerçekleştirmelidir. Mata temas eder etmez aşağı çömelmeli ve mümkün olduğunca yukarı sıçramalıdır (3). Yere iniş, aynı biçimde CMJ ve SJ'de olduğu gibi yapılmalıdır (4).

Her yükseklikten sıçramaları birkaç kez tekrarlayın ve atletin denemeler arasında yeterince dinlendiğinden emin olun. En iyi sonuçlar, mat temas zamanını en aza indirip havada kalma süresini (sıçrama yüksekliği) azami dereceye çıkarmakla elde edilecektir. Mat temas süresini, havada kalma süresini, sıçrama yüksekliğini ve gücü test sonuçları olarak kaydedin.


Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:     h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:                  P (W) = [vücut ağırlığı (kg) x 9,812 x havada kalma süresi x (havada kalma süresi + temas süresi)] / (4 x temas süresi)

Rölatif Güç:        PReal (W · kg-1) = [(vücut ağırlığı (kg) x 9,812 x havada kalma süresi x (havada kalma süresi + temas süresi)) / (4 x temas süresi)] / vücut ağırlığı (kg)

Çıkış Hızı:           v (m x s-1) = 9,81 x havada kalma süresi / 2

Reaksiyon Güç Endeksi:        RSI = sıçrama yüksekliği / temas süresi

 

Reaksiyon güç endeksi atletin performans yeteneğini tanımlar.

Yukarıdaki tabloda göreceğiniz şekilde bu test kişisi için, düşerek sıçrama testinde en uygun düşüş yüksekliği ve antrenman seviyesi 40 cm dir. 40 cm’de en yüksek sıçrama yüksekliği, en kısa temas süresi ve en yüksek güce ulaşılmıştır.

 

 

Ağırlıklı Statik Sıçrama Testi (SJxw)

 

Ağırlıklı Statik Sıçrama, patlayıcı kuvveti test etmek için kullanılır. (ekstra yük ve yerçekimi merkezinin dikey hızı arasındaki ilişkiyi test etme) Dikey hız sıçrama yüksekliğiyle ifade edilir. Test, atletin maksimum dinamik kuvveti ve nöromüsküler yeteneğini  tanımlar. Buna ek olarak kaslar arası koordinasyon bu testte oldukça büyük bir faktördür.

SJxw,  SJ (statik sıçrama)’ ye benzer biçimde yapılır. Ekstra ağırlık olarak dambıl veya halter kullanımına göre testin tekniği değiştirilir. Halter kullanıldığında, halter atletin omuzlarında çömelmiş olduğu halde yerleştirilir. Atletin, her iki elle barından tutarak halteri omzunda taşıması istenir, standart SJ'de olduğu gibi durur. Eğer dambıl kullanılırsa, dambıllar vücudun yanlarında eller hareketsiz olarak tutulur. Eğer ağırlık ceketi kullanılırsa test standart SJ ‘de olduğu gibi yapılır.

Başlangıç konumunda atlet, (SJ'de olduğu gibi) 90º diz açısındadır ve ekstra ağırlığı tutarken uygun bir şekilde duruşunu koruyarak (SJ'de olduğu gibi) mümkün olduğunca yukarıya sıçrar. Havalanma esnasında atlet üst vücudunu mümkün olduğunca dik tutmalıdır. Atlet inişi topuklarının üzerinde ve dizlerini dümdüz yaparak gerçekleştirmelidir. Her ağırlıkla 1 - 3 arası tekrar yapılmalıdır.


Hız-Güç eğrisi artan ağırlıklarda tekrarlı  SJxw testlerinden oluşur. Artışlar atletin antrenman geçmişi ve güç seviyelerine göre olmalıdır. Genelde kullanılan artışlar:

1. Kadın atletler için vücut ağırlığına ulaşıncaya kadar 10’ar kg lık artışlar yapılır.

Örneğin: 10, 20, 30, 40, 50 kg ya da vücut ağırlığının yüzdesi şeklinde artışlar, Vücut ağırlığının %25, 50%, % 75, 100 %.

2. Erkek atletler için vücut ağırlığına ulaşıncaya kadar 20’er kg lık artışlar yapılır.

Örneğin: 20, 40, 60, 80 kg ya da vücut ağırlığının yüzdesi şeklinde artışlar, Vücut ağırlığının %25, 50%,% 75, 100%.

SJxw’nin sprint performansı, kuvvet gelişim oranı, izokinetik testlerdeki maksimum tork, izometrik testlerdeki maksimum güç ve quadriceps kaslarındaki hızlı kas lifi dağılımıyla kuvvetli bir korelasyonu olduğu kanıtlanmıştır.


Test Sonuçları:

Sıçrama Yüksekliği:     h = 9,81 x Havada Kalma Süresi2 / 8

Güç:                          P (W) = 60.7 x sıçrama yüksekliği (cm) + 45.3 x (vücut ağırlığı (kg) + ekstra ağırlık (kg)) – 2055

Çıkış Hızı:                   v (m x s-1) = 9,81 x havada kalma süresi / 2

Patlayıcı Güç Endeksi: ESI = SJxw sıçrama yüksekliği / SJ sıçrama yüksekliği


Ağırlıklı Statik Sıçramayla bir Patlayıcı Güç Endeksi (ESI) hesaplanabilir. ESI, Maksimum ağırlıklı SJxw (vücut ağırlığına denk) ile SJ arasındaki yüzdesel farktır. Hız-Güç ilişkisini değerlendirmede kullanılabilir.